Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

37. ZRAZ CYKLOTURISTOV KST - DOLNÝ KUBÍN (27.-30.8.2015)

SPRAVODAJ


New Page 2

 
  V rámci regiónu si môžete pozrieť www.rrkstorava.wbl.sk

 

Spravodajca

Spravodajca

podrobný spravodaj vo formáte pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZÁTOR:

 

KST Orava Dolný Kubín v spolupráci s Regionálnou radou KST Orava so sídlom Dolný Kubín

 

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO:

 

Ing. Juraj Blanár - predseda Žilinského samosprávneho kraja

Mgr. Dušan Galis - poslanec NR Slovenskej republiky

PaedDr. Ľubomír Bláha - prednosta Okresného úradu v Dolnom Kubíne

Mgr. Roman Matejov  - primátor mesta Dolný Kubín

Ing. Peter Dragúň - predseda Klubu slovenských turistov

 

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB:

 

MUDr. Juraj Štefák - predseda organizačného štábu

Ing. Jozef Brnušák - podpredseda organizačného štábu

Ing. Ernest Rusnák - predseda sekcie cykloturistiky KST

Vladimír Gábriš - člen VV Klubu slovenských turistov 

plk. JUDr. Ľubomír Lehotský - riaditeľ okresného policajného riaditeľstva

RSDr Alojz Korbel  - ubytovanie a stravovanie

Ing. Ján Porvazník  - sekcia ekonomiky

Ing. Peter Poracký, Mgr. Dana Vojtasová a Ing. Vladimír Adamec - cyklotrasy

Ján Janiga - kultúrny program

Ing. Danka Števonková - propagácia

 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA:

 
 1. Každý účastník musí  byť riadne prezentovaný a musí mať vopred uhradené všetky poplatky týkajúce sa nákladov na podujatie vopred uvedené organizátorom zrazu (poplatky na ubytovanie, účastnícky poplatok, úhrada stravného apod.).
 2. Je povinný počas celého trvania stretnutia na viditeľnom mieste nosiť označenie účastníka zrazu, ktoré mu bude vydané organizátorom podujatia hneď pri prezentácii.
 3. Spolupracuje pri  zabezpečovaní  ochrany majetku a bezpečnosti  účastníkov zrazu s organizátormi turistického zrazu a to dodržiavaním bezpečnostných a protipožiarných pokynov organizačného štábu.  V prípade narušenia bezpečnosti zrazového  priestoru, nejakého ohrozenia, krádeže a pod. je povinný to ihneď ohlásiť svojmu vedúcemu a  následne príslušným členom organizačného štábu.
 4. V mieste ubytovania (v izbách internátov, alebo v priestoroch iného typu ubytovania) sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok (odpadky dávať do pripravených košov a pod.), ako i v priestoroch hygienických zariadení (WC, sprchy, umývadlá a pod.), chráni a nepoškodzuje prenajaté zariadenia.
 5. Sa zaväzuje dodržiavať dobu nočného pokoja v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.
 6. Je povinný hlásiť každý úraz alebo chorobu svojmu najbližšiemu vedúcemu a následne táborovej, alebo zdravotnej službe turistického zrazu.
 7. V priestoroch zrazu (stanového tábora, v budove školy, internátu, areáli školy, internátu, alebo iného typu ubytovania) je fajčenie povolene iba vo vyhradených priestoroch.
 8. Pri spôsobení škody na zariadeniach počas pobytu na turistickom zraze sa zaväzuje organizátorovi podujatia škodu bezodkladne uhradiť.
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

 
Každý účastník sa zúčastňuje turistického podujatia na vlastné riziko. Odporúča sa, aby každý účastník vo vlastnom záujme mal so sebou okrem osobných dokladov aj preukaz poistenca zdravotného poistenia, Európsky preukaz zdravotného poistenia a uzavrel individuálne komerčné poistenie.
Účastníci sú povinní dodržiavať  zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a to najmä ustanovenia § 52 - osobitne ustanovenia o chodcoch ako aj ustanovenia § 55 – osobitne ustanovenia o cyklistoch. 
V ods. 2) predmetného § sa uvádza, že za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnene reflexne prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. 
V ods. 9) sa uvádza, že cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklista mladší ako 15 rokov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. 
Organizátor odporúča účastníkom cykloturistických trás používať ochrannú prilbu aj počas jazdy bicyklom na mestských komunikáciách. 
Účastníci sú povinní počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí v zmysle znenia § 415 zákona č . 40/1994 Zb. Občianskeho zákonníka.
 

PREZENTÁCIA ZRAZU:

 
Účastníci 37. Slovenského zrazu cykloturistov v Dolnom Kubíne sa vo štvrtok 27.8.2015 budú prezentovať v Mestskom kultúrnom stredisku na Námestí Slobody od 8,00 hod. do 19,00 hod. a od 19,30 hod. do 22,00 hod. v Campe Tilia Gäcel. V dňoch 28 - 29. 8.2015 bude organizačný štáb aj prezentácia už len v Campe na Gäceli vedľa recepcie od 8,00 hod. do 22,00 hod.
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
 

 

PRIHLÁŠKA:

 

Zrazový poplatok :

 • člen KST a inej zahr. TO ....    8,00 EUR,   od 20.7.2015    ...  12,00 €
 • nečlen nad 18 rokov   ........ 12,00 EUR                             ...  15,00 €
 • mládež do 18 rokov    ........   5,00 EUR                             ...    7,00 €

Ubytovanie :

 • Gäceľ štandard - bungalov  ............ 10,00 EUR
 • Gäceľ nadštandard - bungalov  ....... 13,00 EUR
 • Gäceľ - stan   ................................   3,00 EUR
 • Gäceľ - osoba v stane** ................   3,00 EUR
 • Internát Obchodnej akadémia  ....... 10,00 EUR 
 • Internát SOŠ služieb ...................... 10,00 EUR 
 • Ubytovňa Kopačka  ........................ 10,00 EUR 

**Cenník stanovania vo vlastných stanoch v kempe Tília Gäceľ je za stan 3 €/noc. Plus 3 €/osobu v stane za
každú noc tak ako je uvedené v záväznej prihláške.   

 

Ubytovňa a reštaurácia Kopačka na sidlísku Veľký Bysterec, blízko AquaRelax, na ulici Športovcov 
   

Internát SOŠ obchodu a služieb na sidlísku Veľký Bysterec pri AquaRelax,  na ulici Pelhřimovská
   

 

Stravovanie :

Bude v dvoch miestách: Kemp Gäceľ alebo reštaurácia Kopačka

 • Raňajky  .... 3,00 EUR
 • Večere    .... 4,00 EUR

Účastníci, ktorí budú ubytovaní :

 • v kempe Gäceľ sa budú stravovať priamo v reštaurácii Gäceľ (podmienka v rámci ubytovania je potrebné
  objednať
  stravu),
 • v ubytovni Kopačka a SOŠ služieb sa budú stravovať v reštaurácii Kopačka (podmienka v rámci ubytovania
  je potrebné objednať stravu),
 • na internáte Obchodnej akadémie je bez stravy, je možnosť sa stravovať v reštaurácii Kopačka vzdialená
  cca 600m.

Prihláška na 37. SZC

Stiahnite si:

Prihláška PRIHLÁŠKA 

 POČET LÔŽOK

 

 

 

Mapa, v ktorej nájdete miesta na ubytovanie a stravovanie  

 

RÁMCOVÝ PROGRAM :

 • Štvrtok 27.8.2015
    Otvorenie zrazového priestoru – TILIA kemp Gäcel
     
8,00 – 19,00 hod.   Prezentácia a prihlasovanie na trasy – Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Veľký Bysterec,  Námestie slobody.
Voľný program. Prehliadka pamätihodností mesta Dolný Kubín so sprievodcom v prípade záujmu   v popoludňajších hodinách, informácie pri prezentácii.
17,30 – 19,30 hod.   Večera
19,30 – 22,00 hod.   Pokračovanie prezentácie a prihlasovania na trasy - TILIA kemp Gäcel
19,30 hod.   Slávnostné otvorenie zrazu a kultúrny program - TILIA kemp Gäcel, nasledovaný hudobnou produkciou do 23,00 hod.
     
 • Piatok 28.8.2015

6,30 – 8,00 hod.   Raňajky
8,30 hod.   Štart cyklotrás  (Tilia kemp, Reštaurácia Kopačka)
8,30 hod.   Štart pešej trasy  (Reštaurácia Kopačka)
8,00 – 22,00 hod.   Prezentácia a prihlasovanie na trasy - TILIA kemp Gäcel 16,00 Prehliadka pamätihodností mesta Dolný Kubín so sprievodcom
16,00 hod.   Prehliadka pamätihodností mesta Dolný Kubín so sprievodcom
17,30 – 19,30 hod.   Večera
19,30 – 24,00 hod.   Cyklobál - Tilia kemp Gäcel
     
 • Sobota 29.8.2015

6,30 – 8,00 hod.   Raňajky
8,00 hod.   Štart pešej trasy (Reštaurácia Kopačka)
8,30 hod.   Štart cyklotrás  (Tilia kemp, Reštaurácia Kopačka)
17,30 – 19,30 hod.   Večera
19,30 hod.   Slávnostné ukončenie zrazu a kultúrny program – TILIA kemp Gäcel, nasledovaný hudobnou produkciou do 24,00 hod.
     
 • Nedeľa 30.8.2015

6,30 – 8,00 hod.   Raňajky
    Voľný program
12,00 hod.   Uvoľnenie ubytovacích priestorov.

 

HARMONOGRAM NA CYKLOTRASY A PEŠÍCH TRÁS:

štvrtok 27.8.2015            
piatok   28.8.2015 C2 C3 C5 C6 C7 P1
sobota 29.8.2015 C1 C4 C6 C7 P2  
nedeľa 30.8.2015            

Podrobnejšie si pozrite TU

 

CYKLOTRASY:

 • Cyklotrasa č.1
Dolný Kubín - Veličná - Párnica - Zázrivá - Oravská Lesná - Oravská lesná železnica Tanečník - Zákamenné, Breza, Lokca, Babín, Hruštín, Oravský Podzámok - Dolný Kubín. 
Parametre cyklotrasy: 93 km, cestná, náročná. Sobota 29.8.2015, štart 8,30 hod. 
 • Cyklotrasa č.2
Dolný Kubín - Vyšný Kubín – Leštiny - Osádka – Malatiná – Liptovská Mara - Vlašky - Bešeňová – Lúčky – Osádka – Leštiny -
Vyšný Kubín – Dolný Kubín. 
Parametre cyklotrasy: 56 km, cestná, stredne náročná.  Piatok 28.8.2015, štart 8,30 hod.
 • Cyklotrasa č.3
Dolný Kubín – Vyšný Kubín – Leštiny - Leštiny - Osádka – Malatiná – Liptovský hrad - Bešeňová – Lúčky - Osádka – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 46 km, horská, náročná.  Piatok 28.8.2015, štart 8,30 hod. 
 • Cyklotrasa č.4
Dolný Kubín – Veličná – Istebné - Revišné – Kubínska hoľa – Oravský Podzámok – Pribiš –  Pucov - Medzibrodie nad Oravou - Mokraď – Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 54 km, trek a horská, náročná. Sobotu 29.8.2015, štart 8,30 hod.
 • Cyklotrasa č.5
Dolný Kubín – Mokraď – Kňažia -  Oravský Podzámok - Malatiná - Leštiny - Vyšný Kubín - Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 42 km, horská stredne náročná. Piatok 28.8.2015, štart 8,30 hod. 
 • Cyklotrasa č.6
Dolný Kubín – Mokraď –Medzibrodie nad Oravou - Pucov – Pokryváč – Osádka - Leštiny - Vyšný Kubín - Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 30 km, cestná, ľahká. Piatok 28.8.2015 a sobotu 29.8.2015, štart 8,30 hod.
 • Cyklotrasa č.7
Dolný Kubín – Vyšný Kubín – Jasenová - Vyšný Kubín  - Leštiny - Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 20 km, cestná, ľahká. Piatok 28.8.2015 a sobota 29.8.2015, štart 8,30 hod.

 

 

C1. OKOLO ORAVSKEJ MAGURY

1. OKOLO ORAVSKEJ MAGURY

Trasa: Dolný Kubín - Veličná - Párnica - Zázrivá - Oravská Lesná - Oravská lesná železnica Tanečník - Zákamenné, Breza, Lokca, Babín, Hruštín, Oravský Podzámok - Dolný Kubín. 
Parametre cyklotrasy: 93 km, cestná, náročná.
Sobota 29.8.2015, štart 8,30 hod. 

 

C2. ORAVSKO - LIPTOVSKÁ

2. ORAVSKO - LIPTOVSKÁ

Trasa: Dolný Kubín - Vyšný Kubín – Leštiny - Osádka – Malatiná – Liptovská Mara - Vlašky - Bešeňová – Lúčky – Osádka – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Kubín. 
Parametre cyklotrasy: 56 km, cestná, stredne náročná.
Piatok 28.8.2015, štart 8,30 hod.

 

C3. NA LIPTOVSKÝ HRAD

3A. NA LIPTOVSKÝ HRAD - KRÁTKA

Trasa: Dolný Kubín – Vyšný Kubín – Leštiny - Leštiny - Osádka – Malatiná – Liptovský hrad - Bešeňová – Lúčky - Osádka – Leštiny – Vyšný Kubín – Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 46 km, horská, náročná.  
Piatok 28.8.2015, štart 8,30 hod. 

 

C4. POPOD KUBÍNSKU HOĽU

4B. POPOD KUBÍNSKU HOĽU - DLHÁ

Trasa: Dolný Kubín – Veličná – Istebné - Revišné – Kubínska hoľa – Oravský Podzámok – Pribiš –  Pucov - Medzibrodie nad Oravou - Mokraď – Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 54 km, trek a horská, náročná. Sobotu 29.8.2015, štart 8,30 hod.

 

C5. TRI SOSNY

5. TRI SOSNY

Trasa: Dolný Kubín – Mokraď – Kňažia -  Oravský Podzámok - Malatiná - Leštiny - Vyšný Kubín - Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 42 km, horská stredne náročná.
Piatok 28.8.2015, štart 8,30 hod. 

 

C6. DOLNOORAVSKÝ OKRUH

8. DOLNOORAVSKÝ OKRUH

Trasa: Dolný Kubín – Mokraď –Medzibrodie nad Oravou - Pucov – Pokryváč – Osádka - Leštiny - Vyšný Kubín - Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 30 km, cestná, ľahká.
Piatok 28.8.2015 a sobotu 29.8.2015, štart 8,30 hod.

 

C7. POZNÁVACIA

9. POZNÁVACIA

Trasa: Dolný Kubín – Vyšný Kubín – Jasenová - Vyšný Kubín  - Leštiny - Dolný Kubín.
Parametre cyklotrasy: 20 km, cestná, ľahká.
Piatok 28.8.2015 a sobota 29.8.2015, štart 8,30 hod.

 

P1:  VYŠNOKUBÍNSKE SKALKY-SRŇACIE

Popis trasy:
Dolný Kubín Kopačka, križovatka na Medzihradné, Banisko, Tupá skala, Ostrá skala (814 m n.m.), Zákľuky,
Stodôlky, Úboč, Sv. Vendelín, Srňacie, Leštiny, Dolný Kubín.
 
Celá trasa 8,2 km, prevýšenie 339 m.
Piatok 28.8.2015, 8.30 štart pešej trasy (Reštaurácia Kopačka)
 
 
Vyšnokubínske skalky
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2: KUBÍNSKA HOĽA, PUCHMAJEROVEJ JAZIERKO 

       
Chata na Kubínskej holi
Popis trasy:  
Dolný Kubín Kopačka, most pri rieke Orava na zelenú, Trniny, Pikula, Chata Koliesko, chata na Kubínskej holi - sedlo , Predný Minčol (1394 m n.m.) , Puchmajerovej jazierko (neznačený chodník), chata na Kubínskej holi, Záskalie , Dolný Kubín.
 
Celá trasa 26 km, prevýšenie 881 m.
Sobota 29.8.2015, 8.00 štart pešej trasy (Reštaurácia Kopačka).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist

 


37.zraz cykloturistov KST v Dolnom Kubíne © 2014 - 2019